NaTreku.cz

Pohoří Krušné hory

Krušné hory (německy Erzgebirge) se nachází na severozápadě České republiky a jejich délka je cca 130 km. Krušné hory patří do povodí Ohře, strana hor na české straně je odvodněna k jihu do Ohře a Bíliny. Krušné hory zatím nejsou zařazeny do CHKO, i když se o tom uvažuje. Existuje zde však několik národních přírodních rezervací.

Krušné hory jsou bohaté na nerostné suroviny, zejména měď, cín, stříbrno, železo a uhlí, které se zde stále těží. Krušné hory se ze své větší části nacházejí v německém Sasku. Směrem do České republiky pohoří klesá strměji než na němeské straně.

Krušné hory jsou větrným a chladným pohořím. Ve druhé polovině 20. století byly Krušné hory značně poškozeny imisemi z průmyslových podniků v blízkosti pohoří. Po roku 1990 se kvalita ovzduší zlepšuje, kdy např. objem oxidu siřičtiého klesl téměř o 90%.

Nejvyšší hora

Klínovec 1 244 m n. m.

Seznam hlavních vrcholů

Božídarský Špičák 1 115 m n. m., Plešivec 1 028 m n. m., Jelení hora 994 m n. m., Loučná 956 m n. m., Medvědí skála 924 m n. m.

Krušné hory se dělí

Klínovecká hornatina; Loučenská hornatina

Chráněná území

Zvažované území pro CHKO

Další informace

Patří do systému: Krušnohorská hornatina
Je v zemích: Česká republika, Německo
Převládající horniny: žula; břidlice; svor; rula 

Zajímavé odkazy