NaTreku.cz

Pohoří Šumava

Pohoří Šumava leží v jihozápadní části České republiky a zasahuje do Německa a i Rakouska. Je dlouhé cca 190 km. Nejvyšší horou na české straně je Plechý (1 378 m n.m), celkově je pak nejvyšší horou Velký Javor (Großer Arber 1 456 m n.m.) v Německu. Šumavské lesy jsou nejčastěji složeny ze smrků, jedle a buků. Ovšem asi nejznámější jsou šumavská rašeliniště.

Rašeliniště jsou bažinatým ekosystémem, který je trvale zamokřen vodou s produkcí rostlinné biomasy. Rašeliniště na Šumavě můžeme rozděli na horská vrchoviště – slatě a údolní vrchovištní rašeliniště – nivy nebo luhy.

Jedním z rysů šumavské květeny je poměrně veliký podíl rostlin alpského původu. Jejich příliv na Šumavu pravděpodobně začal už v průběhu posledního glaciálu a pokračoval pak v několika dalších vlnách. Pohoří Šumavy je také prameništěm několika významných řek jako například Vltavy, Otavy, Úhlavy, Blanice.

Nejvyšší hora

Velký Javor 1 456 m n. m.

Seznam hlavních vrcholů

Roklan 1 453 m n. m., Plechý 1 378 m n. m., Luzný 1 373 m n. m., Boubín 1 362 m n. m., Jezerní hora 1 343 m n. m.

Šumava se dělí

Šumavské pláně; Železnorudská hornatina; Trojmezenská hornatina; Boubínská hornatina; Želnavská hornatina; Vltavická brázda

Chráněná území

Národní park Šumava
CHKO Šumava 

Další informace

Patří do systému: Podkrušnohorská oblast
Je v zemích: Česká republika
Převládající horniny: čedič 

Tipy na výlety v pohoří Šumava

Chaty v pohoří Šumava